A. PF- CONDITII GENERALE GDPR

1. Prin incheierea Contractului sau Trimitere cerere oferta prin formular sau e-mail , Clientul/Beneficiar isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C.CAFETERIA DALIANO SRL in calitate de operator de date si imputernicitii acesteia, fiind aplicabile prevederile Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si oricare alte prevederi legale aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
2. Datele cu caracter personal avute in vedere, reprezinta orice informatii referitoare la Client/Beneficiar cuprinse in preambulul Contractului si in documentele ce stau la baza incheierii acestuia, ca de exemplu numele clientului, prenumele, codul numeric personal, adresa de corespondenta, numarul de telefon etc. Pentru mai multe detalii privind categoriile de date prelucrare consultati Nota de informare postata pe site-ul companiei la adresa https://www.daliano.ro/gdpr
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C.CAFETERIA DALIANO SRL presupune orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
4. Scopul colectarii datelor de catre CAFETERIA DALAIANO SRL este:
a) în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce țin de încheierea și executarea contractului;
b) în scopul intereselor legitime urmărite de respectiva parte sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei implicate
c) pentru a răspunde unor solicitări din partea persoanelor implicate în executarea contractului;
d) pe perioada necesară acestor prelucrări și pe perioada de stocare necesară conform reglementărilor legale în vigoare (așa cum impune legislația fiscală sau cu respectarea termenelor de prescripție stabilite de legislația civilă sau penală);
e) furnizarea de informatii de marketing, reclama si publicitate sau evaluarea satisfactiei clientului doar in cazul in care Clientul/Beneficiar si-a exprimat in mod explicit consimtamantul

B. OBLIGATIILE OPERATORULUI S.C.CAFETERIA DALIANO SRL
1. Datele inregistrate sunt utilizate de catre CAFETERIA DALIANO SRL si partenerii contractuali cu buna credinta, in scopuri legitime si cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
2. Conform Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Clientul beneficiaza de dreptul de informare si acces la date. Totodata, are dreptul de a se opune sau restrictiona prelucrarea datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea sau rectificarea datelor precum si sa solicite portabilitatea datelor.
3. Pentru exercitarea oricaror din drepturi, Clientul/Beneficiar poate adresa o cerere la adresele mentionate mai jos.

C. ALTE PREVEDERI
1. Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor – puteti găsi pe pagina web a Societatii – https://daliano.ro/index.php/gdpr/
2. Pentru informații suplimentare sau nelămuriri privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteti contacta astfel:
a) Pentru CAFETERIA DALIANO S.R.L.:
 Prin email – la adresa: prelucrare.date@daliano.ro; sau
 Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la POPESTI LEORDENI , SOS.OLTENITEI , NR 247 ,JUDET ILFOV ,
 Telefonic – la numarul: 0741141028
b) Pentru Vanzator:
 Prin email – la adresa: _______________; sau
 Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Beneficiarului prevazut in prezentul Contract; sau
 Telefonic – la numarul: _____________